זימון תור

מרפאה בחיפה

רח' צביה ויצחק 5, חיפה
(מול הספורטן)
זימון תור: 04-8500777
פקס: 153-502-061-517

פרטי | כללית מושלם | מכבי

שלח פניה לד"ר הוס

שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
הפניה:
ניר הוס
תמונת כתף